Hujjatlar

Muhim faktlar

06 muhim fakt, Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar 1

06 muhim fakt, Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar 2

06 muhim fakt, Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar

08 muhim fakt, Ijroiya organining tarkibidagi o‘zgarishlar

08 muhim fakt, Kuzatuv kengashining tarkibidagi o‘zgarishlar

25 muhim fakt, Qimmatli qog‘ozlarni chiqarish

36 muhim fakt, Affillangan shaxslar ro‘yxatidagi o‘zgarishlar 2

36 muhim fakt, Affillangan shaxslar ro‘yxatidagi o‘zgarishlar

Umumiy yig‘ilish qarorlari

Qimmatli qog'ozlarni chiqarish qarori

Affilangan shaxslar ro'yhati

Affilangan shaxslar ro'yhati

Keyingi bo'lim
Matbuot xizmati
Yagona onlayn platformaga o'tish