Aksiyalarni sotib olish

Aksiyalarni sotib olish quyidagi hollarda amalga oshiriladi, aksiyalar O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga va jamiyat ustaviga muvofiq joylashtiriladi.

 • Aksiyadorlar umumiy yig'ilishining jamiyatning ustav kapitalini ularning umumiy sonini qisqartirish yo'li bilan kamaytirish to'g'risidagi qarori;

 • Jamiyat kuzatuv Kengashining aktsiyalarni keyinchalik qayta sotish to'g'risidagi tegishli qarori;

 • Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi qaror qabul qilganda, agar ular uzrli sabablarga ko'ra ovoz berishga qarshi ovoz bergan yoki qatnashmagan bo'lsa, quyidagi talablar qo'yiladi:

  • Jamiyatni qayta tashkil etish;

  • Joylashtirilgan aktsiyalarni birlashtirish;

  • Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi "O'zbekiston Respublikasi qonunining 84-moddasi ikkinchi va uchinchi bandlariga muvofiq bank tomonidan mol-mulkni sotib olish yoki begonalashtirish to'g'risida katta bitim tuzish;

  • Aksiyadorlarning huquqlarini cheklaydigan yangi tahrirdagi Ustavga o 'zgartirish va qo' shimchalar kiritish yoki ustavni tasdiqlash

"UzGasTrade" Ajning o'z aksiyalarini sotib olishi mustaqil yoki qimmabaho qog'ozlar bozori mahoratli ishtirokchilari orqali amalga oshiriladi

Hozirgi vaqtda jamiyat yoylashtirilgan aksiyalarni sotib olmaydi (qaytarmaydi).


Keyingi bo'lim
Matbuot xizmati
Yagona onlayn platformaga o'tish