Ustav va ichki qoidalar

21 Apr 2024

E`lon

21 Apr 2024

3-ilova. Aksiyadorlar umumiy yog`ilishi nizom

21 Apr 2024

4-ilova. Kuzatuv kengashi to`g`risidagi nizom

21 Apr 2024

5-ilova. Ijroiya organi to`g`risidagi nizom

21 Apr 2024

6-ilova. Manfaatlar to‘qnashuvida harakatlar tartibi to'g'risidagi nizom

21 Apr 2024

7-ilova. Ichki nazorat tog`risidagi nizom

21 Apr 2024

8-ilova. Axborot siyosati to`g`risidagi nizom

21 Apr 2024

9-ilova. Dividend siyosati to`g`risidagi nizom

21 Apr 2024

10-ilova. Boshqaruv va nazorat organlari hisobotlariga talablar to‘g‘risidagi nizom

21 Apr 2024

11-ilova. Yirik bitimlar to`g`risidagi nizom

21 Apr 2024

12-ilova. Affillangan shaxslarning hisobini yuritish va affillangan shaxslar bilan bitimlar tuzish to‘g‘risidagi nizom

21 Apr 2024

13-ilova. Kuzatuv kеngashi a’zolari va kotibiga haq hamda kompensatsiyalar to'lash tartibi to'g'risidagi nizom

21 Apr 2024

Korporativ boshqaruv kodeksi

Keyingi bo'lim
Matbuot xizmati
Yagona onlayn platformaga o'tish